Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti JN M 04/2016 - „Izvođenje radova na sanaciji klizišta u naselјu Šlјivići u Ivanjici, na delu KP broj 1465/1 - KO Ivanjica“”

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Odluka o dodeli ugovora

pdf Odluka o izmeni ugovora

pdf Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JN M 03/2016 - „Izrada studije geotehničkih uslova i izrada projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje sanacije nasipa puta na putnom pravcu Godačica-Vitkovac, lokalitet Drlupa, opština Kraljevo”

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Odluka o dodeli ugovora

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JN M 02/2016 - „Izvođenje radova na sanaciji klizišta u naselju Šljivići u Ivanjici, na delu KP broj 1465/1 – KO Ivanjica“

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Odluka o obustavi postupka

pdf Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka male vrednosti JN M - 01/2016 - “Izrada studije geotehničkih uslova i izrada projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje sanacije klizišta u Ivanjici, lokalitet naselje Pivljaci”

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

pdf Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

pdf Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

pdf Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2

pdf Odluka o dodeli ugovora

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M 14/2015 - “Izrada studije geotehničkih uslova i izrada Projekta za građevinsku dozvolu i Projekta za izvođenje sanacije klizišta u naselju Šljivići u Ivanjici na delu KP broj 1465/1- KO Ivanjica”

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Odluka o dodeli ugovora

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M13/2015 - „Izrada projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje sanacije klizišta na lokalnom putu: Ovčinjska reka-Luke-Gvozdačka škola, MZ Gvozdac, opština Bajina Bašta”

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Odluka o dodeli ugovora

pdf Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M 12/2015 – „Izrada studije geotehničkih uslova za potrebe sanacije klizišta u naselju Kula u Vladičinom Hanu”

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M 11/2015- „Izvođenje radova na sanaciji klizišta (Radivojevića kuća) na katastarskoj parceli K.O.Tornik, u Torniku“

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M 10/2015 – „Izrada detalјnih inženjerskogeoloških istraživanja terena za potrebe definisanja geotehničkih uslova, izrada Projekta za građevinsku dozvolu i Projekta za izvođenje sanacije klizišta kod manastira Rajinovac u Begalјici, opština Grocka“

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M 09/2015 -„Izrada Projekta za građevinsku dozvolu i Projekta za izvođenje sanacije klizišta na pristupnoj saobraćajnici Zlatari-Strojinci-Gnjila državnog puta IB reda br.38 Kruševac-Blace-Beloljin”

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude

pdf Izmene i dopune konkursne dokumentacije

pdf Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI M 08/2015 – „Izrada projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje sanacije klizišta, uz put Varda- Godečevo, na teritoriji opštine Kosjerić

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M 07/2015 – „Izrada Projekta za građevinsku dozvolu i Projekta za izvođenje sanacije terena ugroženog klizištem , na lokalitetu „Gavrilovići“ i „Rzav“ u Lučanima“

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M 06/2015 – „Izrada projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje sanacije terena ugroženog klizištem , lokalitet Nemanjina ulica u Lebanu.“

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M 05/2015 – „Izrada projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje sanacije terena ugroženog klizištem, lokalitet Zanatski centar Ljig, na Državnom putu M22 Beograd-Čačak“

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M 04/2015 - Izrada detalјnih inženjerskogeoloških istraživanja terena za potrebe definisanja geotehničkih podloga, izrada Projekta za građevinsku dozvolu i Projekta za izvođenje sanacije klizišta u Prijanovićima – predgrađe Požege i klizišta u selu Kalinić, zaseok Filipovići kod Požege.

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M 03/2015 - Izrada detalјnih inženjerskogeoloških istraživanja terena za potrebe definisanja geotehničkih podloga, izrada Projekta za građevinsku dozvolu i Projekta za izvođenje sanacije klizišta u selu Jasikovica, na putu Jasikovica-Smilјković i Jasikovica-Mala Jasikovica.

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M 02/2015 - Izrada detalјnih inženjerskogeoloških istraživanja terena za potrebe definisanja geotehničkih podloga, izrada Projekta za građevinsku dozvolu i Projekta za izvođenje sanacije klizišta u selu Jasikovica kod Trstenika, na putu Jasikovica-Drenovac.

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti M 01/2015 - Izrada projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje sanacije terena – Krupanj

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sektor za vanredne situacije Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbijavode Srbijašume Ministarstvo odbrane